Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata

9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 39.

polgarmester@hegyhatszentjakab.hu

+36 94 526 004

Hegyhátszentjakab helyi építési szabályzatának módosítási eljárása

HIRDETMÉNY

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Polgármestere megindította a község helyi építési szabályzatának módosítási eljárását

A módosítás célja:   

2021. januárjában Hegyhátszentjakab Község Polgármestere 2/2021. (I.18.) településfejlesztési határozatban rendelkezett arról, hogy a hatályos helyi építési szabályzatot módosítani kívánja.

  1. Hegyhátszentjakab 475/9 hrsz. -t érintő a helyi építési szabályzat módosítása. Cél a meglévő Vt1-SZ-25-K-K jelű építési övezeti előírás módosítása és a beépítési intenzítás 25 %-ról 50 %-ra emelése. A módosítást az OTÉK 7.§ (2) alapján az övezetben nem csak a 475/9 hrsz esetében, hanem a legalább a 475/5-10 hrsz ingatlanokra is végre kell hajtani.
  2. Hegyhátszentjakab Kossuth Lajos utca 122-176 hrsz ingatlanokat magába foglaló tömbterületének esetében a 172/3 hrsz ingatlan vonatkozásában a felszíni víz védőterületének (sávjainak) határ vonala felülvizsgálatra kerüljön és a megnövelt építési hely a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet – a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról – szerinti 6 m-ben rögzítse a Magyarósdi-patak védőterületét.

A véleményezés módja:

A tervezett módosítással kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve az elkészült módosítási tervdokumentáció ügyfélfogadási időben megtekinthető a Hegyhátszentjakab Önkormányzati Hivatalban.

A tervezet megtekinthető https://www.hegyhatszentjakab.hu/ honlapján. A tervezetthez véleményeiket és javaslataikat írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket, észrevételeiket írásban Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata (9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 39.), email: polgarmester@hegyhatszentjakab.hu  címre küldhetik meg.

A 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet 29/A. §-a szerinti lakossági fórum a 46/2020.(III.16.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt nem tartható meg.

A vélemények benyújtási határideje: 2021. április 26-tól – 2021. május 12-éig.     

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) b) pontja, illetve a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017 (X.20.)önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.      

        Együttműködésüket előre is köszönöm.   

Hegyhátszentjakab, 2021. április 26.

                                             Kránicz Ferenc

Galéria