Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata

9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 39.

polgarmester@hegyhatszentjakab.hu

+36 94 526 004

Hirdetmények

NYERTES PÁLYÁZATOK

Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022 című, MFP-BJA/2022

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata által a Magyar Falu Program keretében Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022 című, MFP-BJA/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatának megvalósítására nyert vissza nem térítendő támogatás összege: 7 252 589 Ft

A támogatás éve: 2022

A támogatott projekt neve: Hegyhátszentjakab Petőfi utca járda felújítása Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata a támogatási összeget a Petőfi utca járda felújítására fordítja, melynek keretében a járda teljes felületén burkolatfelújításra kerül sor. Ezt megelőzően az előkészítő munkák során a teljes építési hosszon a padka lenyesése, lokális hibák javítása, dilatációs hézagok kitisztítása és kialakítása, felület letisztítása történik meg. Átépítéssel megerősítésre kerül a kapubejáróknál a pályaszerkezet, a károsodott szegély átépítésre kerül. Befejező munkálatként az érintett közmű műtárgyak fedlapja, szerelvények elemei szintre emelése történik meg, ill. kipótlásra kerül a padka, a bejáróknál, útkereszteződéseknél a burkolat szélek kifuttatásra kerülnek a meglévő szintekhez.

Önkormányzati fejlesztések támogatása, kódszáma: VP6-19.2.1.-68-7-21

Kedvezményezett neve: Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata

Pályázati felhívás címe: Őrség Határok Nélkül Egyesület – Önkormányzati fejlesztések támogatása, kódszáma: VP6-19.2.1.-68-7-21

Projekt címe: Közterületek karbantartását szolgáló eszközök beszerzése Hegyhátszentjakabon

Projekt azonosítószáma: 3341615171

Támogatás összege: 3 442 494 Ft,

Támogatás mértéke: 85 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében beszerzésre került eszközök: 1 db Husqvarna Rider 316TX AWD típusú fűnyírótraktor, 1 db Husqvarna Combi 112 típusú vágóasztal, 1 db Husqvarna 545RX típusú fűkasza, 1 db Husqvarna 525IB KIT típusú akkumulátoros levélfújó, 1 db Husqvarna G3200P típusú áramfejlesztő.

A projekt eredményeként a település és a Vadása tó környékének rendben tartása, a zöldterületek karbantartása, fenntartása az új, korszerűbb eszközöknek köszönhetően magasabb színvonalon, költségtakarékosabban és környezetkímélőbben valósulhat meg. A projekt befejezésének dátuma: 2022. 06. 30.

EFOP-1.5.3-16-2017-00061 Humán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben

Kedvezményezett neveŐriszentpéter Város Önkormányzata
Projekt azonosító számaEFOP-1.5.3-16-2017-00061
Projekt címeHumán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben
Szerződött támogatás összege199.999.551 Ft,-
Támogatás mértéke (%- ban)100
Projekt tartalmának bemutatásaA 9 tagból álló konzorciumunk vezetője Őriszentpéter, a további tagok Ivánc, Bajánsenye, Hegyhátszentjakab, Kercaszomor, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Pankasz, Szalafő. Így konzorciumunk összesen 4137 fős lakosságszámmal rendelkezik. A térségben tapasztalható területi, illetve társadalmi különbségek problémájára reagálva projektünk fő céljaként tűzte ki ezen széthúzások csökkentését, a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítását, a közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítását, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítését, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatását, a kultúrák közötti párbeszéd erősítését. További célunk olyan fejlesztési programot megvalósítani, amely képes orvosolni a helyi esélyegyenlőségi programokban megfogalmazott problémákat. A felhíváshoz illeszkedve részcéljainkként a következőket fogalmazzuk meg: szakemberhiány enyhítése, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének ösztönzése, társadalom-szervező szerep erősítése a kisközösségek körében, vidék megtartó képességének hangsúlyozása, kultúrák találkozásának elősegítése.
Projekt tervezett befejezési dátuma2020-01-31

BŐVEBBEN: http://euprojektek.hu/oriszentpeter/index.html?cel_id=2015 

Galéria