Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata

9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 39.

polgarmester@hegyhatszentjakab.hu

+36 94 526 004

Pályázati Felhívás

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő –testülete pályázatot hirdet a hegyhátszentjakabi Vadása-tó strand üzemeltetésére és fejlesztésére.

A pályázat célja: Olyan vállalkozóval történő megállapodás kötése, aki vállalja a hegyhátszenjakabi Vadása-tó strand üzemeltetését, bevétele egy részének visszaforgatásából a strandon és közvetlen környezetében szükséges és célszerű fejlesztések végrehajtását.

Az üzemeltetési szerződés időtartama: 2020. január 1. – 2025. december 31.

Pályázatot nyújthatnak be: gazdasági társaságok, vállalkozók (magánszemélyek, akik vállalják vállalkozóvá válásukat)

A pályázathoz csatolni kell:

  • Cégbejegyzést vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatát
  • szakmai önéletrajzot vagy cégismertetőt, első sorban a tevékenységgel összefüggésben turisztikai vagy vendéglátói referenciák bemutatása
  •  a vállalt fejlesztési célokat és a megvalósításuk érdekében tervezett beruházások nagyságrendi összegét éves bontásban

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2. 16.oo

A pályázatot Hegyhátszentjakab Község polgármesteréhez elektronikus úton (Hivatali Kapu elérhetőség:……….) vagy postai úton (9938 Hegyhátszentjakab Kossuth u. 39) írásban kell benyújtani. Hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

Érdeklődni lehet Hegyhátszentjakab Község Polgármesterénél Kránicz Ferenc Tel: 30/3928529, e-mail: polgarmester@hegyhatszentjakab.hu .

Galéria